Energi- og kostnadsbesparende

Det er mange som lurer på hvor mye strøm du kan spare ved å investere i en varmepumpe. Det som er sparepotensialet i en varmepumpe er strømforbruket, dvs det forbruket som går til oppvarming av boligen.

Før du kan regne ut hvor mye du vil spare, så må du først finne ut hvor mye du totalt bruker i løpet av et år.

Dette ser du enkelt hos strømleverandøren din eller netteieren.

Av det totale strømforbruket er det en viss andel som går til oppvarming. Generelt regnes det med at oppvarmingsandelen er rundt 55%. Dette vil imidlertid kunne variere ganske mye. Fyrer du f.eks. mye med ved vil andelen som går til strømoppvarming kunne gå kraftig ned.

Det er også stor forskjell på hvor mye en varmepumpe kan dekke av netto oppvarmingsbehov. Hvordan huset er innvending har stor betydning for hvordan varmedistribusjonen er i huset. Har huset to etasjer er det kanskje også en løsning å installere to innedeler, en i hver etasje, men kun en ute-del. Det gir en ekstrakostnad på 6.000-10.000 kroner.

Enova gjør et anslag på hva en gjennomsnittshusstand kan regne med å spare på en varmepumpe:

Strømforbruk pr år:     Mulig besparelse:
15 000 kWh 2 900 kr
20 000 kWh 3 900 kr
25 000 kWh 4 800 kr
30 000 kWh 5 800 kr

 

En vanlig enebolig sitt gjennomsnittlige årlige strømforbruk er på 25 000 kWh, og da kan du altså spare ca 4 800 kWh i året. 
 

Tenker man seg at strømprisen ligger på 1 krone per kWh, betyr det en besparelse på 72 000 kroner på 15 år. 
Ettersom en varmepumpe gjerne koster 15 000 til 30 000 kroner, kan man altså spare den inn på 3-6 år. 

 


Image

E

ksempel på besparelse:

Strømforbruk i en typisk enebolig 25000 KWt
Andel til oppvarming (ekskl. varmtvann) 70%
Andel som kan erstattes med varmepumpe 70%
Besparelse % (årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima) 60-75%
Pris per kWt (i fyringssesongen) 85øre
Årlig besparelse 6250 – 7800 Kr
Utregningen ovenfor er basert på en luft-luft varmepumpe.