Tegn på tid for utskifting av din varmepumpe

Mye har skjedd med varmepumpe teknologien de siste 10-15 årene, og som all annen teknologi har også varmepumper en holdbarhetsdato. Tenk deg selv hvor stor forskjell det er på en fem år gammel PC kontra en som er helt ny.

FORDELER VED Å SKIFTE UT EN ELDRE MODELL

Du får lavere driftskostnader, bedre inneklima og et viktig bidrag på veien til det smarte hjemmet. En nyere varmepumpemodell vil bidra generelt til mer effektiv oppvarming og gir lavere strømforbruk.

Gode grunner til at du burde fremskynde utskiftingen av din gamle varmepumpe

  1. Forholdet mellom varmen man produserer og elektrisiteten man bruker kalles effektfaktor (SCOP eller COP), og beskriver hvor effektiv varmepumpen er. Nyere varmepumper leverer langt mer energieffektivitet for pengene. Det betyr at etter åtte til ti år kan det lønne seg å skifte pumpe selv om den gamle fortsatt oppleves å fungere fint. Jo høyere SCOP eller COP, desto mer energiverdi får man for pengene.

  2. Nyere varmepumper har avanserte luftrensing system som uskadeliggjør opp til 99 prosent av alle luftbårne partikler, virus, bakterier, mugg, pollen – også de som fester seg til klær og møbler. Dette gir helsegevinster året rundt, særlig for de med allergier og lignende luftveisplager.

  3. Enkelte modeller kan integreres med andre enheter i et smart hjem og fjernstyres. Det finnes somregel egne app'er til å endre innstillinger og funksjoner, og til å programmere pumpen til å fungere slik du ønsker. 

  4. Eksempelvis så er Fujitsu Extreme modellene spesialutviklet for det norske klimaet og kan fint brukes selv når temperaturen er minus 30. Eldre varmepumper tåler ikke slike ekstreme temperaturer.

  5. Nyere varmepumper bidrar til en høyere energiklasse av boligen.

  6. Nye varmepumper  har egen funksjon som benytter overskuddsvarme fra kompressoren til å korte ned prosessen når varmepumpen avfrostes slik at den nesten ikke merkes inne i huset.

Bruk fagfolk til å fjerne den gamle varmepumpen

Det er viktig å bruke fagfolk til ferjening  av gammel varmepumper. Varmepumper inneholder  HFK-gasser og ved eventuell gasslekkasje ved demontering kan gassene bidra til klimaendring dersom de slippes ut. Derfor er det viktig å ivareta sikkerheten ved et pumpebytte og bruke fagfolk.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge EUs regelverk for å redusere utslipp av HFK gasser og det er krav til at alle som arbeider med slike klimagasser skal være sertifiserte for jobben og både forhandleren som leverer varmepumpen og også installatøren skal ha en gyldig F-gass godkjenning.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende GRATIS befaring mtp en ny varmepumpe. Vi hjelper og rådgir deg i alle ledd.