sms

 KONTAKTSKJEMA:

BEFARING    SERVICE    FEILRAPPORTERING     MONTERING    VENTILASJONSRENS

 

Introduksjonsvideo

Hvordan virker den egentlig?

Varmepumpen er en varmekilde som leverer varme basert på fornybar energi. Det finnes forskjellige typer varmepumper og disse gis navn utfra hvor de henter energien sin fra. Et fellestrekk er likevel at de henter energi fra naturen rundt oss. Varmepumpen utnytter denne energien og basert på en kjemisk reaksjon kan den bruke natrulig energi til å skape varme. I praksis betyr det at den som varmekilde gir deg mer varme enn du betaler for. Et enkelt eksempel viser hvordan; en varmepumpe trekker 1kW med energi og henter 2kW med energi gratis fra naturen og leverer da totalt 3kW med varme i boligen. I dette eksempelet vil varmepumpen ha en COP på 3.Til sammenligning ville en elektrisk panelovn trukket 1kW med energi og avgitt totalt 1kW med varme i boligen. Med andre ord betaler man bare for 1/3 av forbruket med en varmepumpe.

Oversikt over de ulike typene varmepumper:

Luft-til-luft varmepumpe

Luft til luft er den vanligste formen for varmepumper i Norge og finnes i dag i mer enn 450.000 hjem. Denne varmepumpe er forholdsvis rimelig sammenlignet med alternative varmepumpeinstallasjoner og gir god besparelse i kroner og watt. Den lar seg også enkelt etterinstalleres i de fleste boliger. En luft-luft varmepumpen henter energien sin fra uteluften og består derfor av en utedel og en innedel som knyttes sammen av rørføring. Utedelen suger til seg uteluften og innedelen distribuerer energien som varm luft inn i boligen. Med en luft til luft varmepumpe får man en varmekilde som dekker store deler av ditt behov for romoppvarming og du vil oppnå gevinster uansett hvor stor bolig du har.

Luft-til-vann varmepumper

Luft til vann varmepumper blir stadig mer vanlig i norske hjem. Spesielt om du skal bygge nytt eller rehabilitere er dette en god løsning. Installasjonen koster mer enn en luft-luft varmepumpe, men gir til gjengjeld høyere besparelse og har lengre levetid. Høyere besparelse skyldes at varmepumpen varmer både rom og varmtvann. Luft/vann varmepumpen henter energien fra uteluften ved hjelp av en utedel. På innsiden kobles varmepumpen opp mot varmtvannsberederen og varmen distribueres ut i bolig fra bereden via et vannbårent varmeanlegg. Varmeanlegget kan være i form av gulvvarme, radiatorer, viftekonvektorer - eller en kombinasjon. En stor fordel med luft-vann er ikke bare høy energibesparelse, men også at den avgir minimalt med støy, gir god varmedistribusjon, jevn temperatur samt at man (kan) få et anlegg som er unsynlig i hverdagen. Gulvvarme er en den distribusjonsformen som gir den høyeste graden av komfort, også astma- og allergiforbundet anbefaler denne formen for distribuering pga strålevarme og godt inneklima (www.naaf.no).

Væske-til-vann varmepumpe

Væske/vann er en samlebetegnelse for varmepumper som henter energien sin fra berg, sjø eller jord. Her består utedelen av kollektorslanger som plasseres i sjøvann, i jorden eller i fjell og er dermed usynlig i hverdagen. Kollektorslangene går inn til varmepumpen som plasseres på innsiden av huset. Varmen avgis til boligen ved hjelp av et vannbårent varmeanlegg enten i form av vannbåren gulvvarme, viftekonvektorer, radiatorer eller en kombinasjon. En stor fordel med væske-vann varmepumpe er varmefaktoren (COP) som gjennom hele fyringssesongen holdes stabil da varmekilden ikke påvirkes noe særlig av utetemperaturen. Dette gir grunnlag for en høy energisparing. Andre fordeler er at den avgir minimalt med støy, har lang levetid og lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

  • Bergvarmevarmepumpe - Henter varme fra grunnfjellet ved hjelp av brønner. Et borehull har normalt en dybde på 60-200. 
  • Jordvarmepumpe - Utnytter den lagrede solenergien i bakken ved hjelp av kollektorslanger som graves ned på ca. 1 meters dybde. En slange er vanligvis mellom 150 - 400m.
  • Sjøvannsvarmepumpe - Henter varme fra sjøvann Sjøvann på en viss dybde holder tilnærmet lik temperatur hele året.
  • Grunnvannsvarmepumpe - Pumper grunnvann opp til en varmeveksler. Forutsetter derfor tilstrekkelig mengder grunnvann tilgjengelig.

Alle kan installere en væske-vann varmepumpe, men det forutsettes at man har tilgang til energikildene. Man er også avhengig av å ha et vannbårent varmeanlegg. Det er en ideell løsning å skifte ut evt. oljefyr eller elektrisk oppvarming med en slik varmepumpe. Skal man bygge nytt er dette en ypperlig anleding til å få et svært bra oppvarmingssystem i huset. Siden investeringskostnaden er relativt stor, bør man ha et forholdvis stort energiforbruk før det lønner seg å investere i væske-vann.

Ventilasjonsvarmepumpe (avtrekksvarmepumpe)

Ventilasjonsvarmepumpe er et produkt som kanskje færre kjenner til. Konseptet er forholdsvis nytt her i Norge, men i våre naboland har slike varmepumper vært installert i en årrekke. Det som skiller ventilasjonsvarmepumpen fra de andre typene, er at her henter man energien i fra innsiden av huset. Man trenger derfor ikke noen utedel og varmepumpen blir heller ikke påvirket av vær og temperatur. En slik installasjon gir en svært gunstig besparelse på oppvarmingskostnadene i tillegg er dette en av de mest komfortable måtene å varme boligen på. Man får også en totalløsning for oppvarming, både på romoppvarming og varmtvann. Noe som gjør at mulightene for å spare penger er høy.

En ventilasjonsvarmepumpe distribuerer varmen med samme dirstirbusjonsmuligheter som luft-vann og væske-vann. Man kan spre varmen enten via vannbåren gulvvarme, viftekonvektorer eller radiatorer. Skal du bygge nytt, eller allerede har en bolig med ventilasjonanlegg installert er en ventilasjonsvarmepumpe en ypperlig løsning for deg. Denne typen varmepume krever nemlig at du har et ventilasjonssystem installert i huset ditt. I nye hus er dette et krav. Varmepumpen kobles opp mot ventilasjonsanlegget og henter ut energien sin fra den ventilerende luften. Man får derfor en jevn og høy besparelse fordi energikilden er svært stabil.

Copyright © AC Senteret as 

Webdesign: Bewebbed

Personvern

I samarbeid med Tjenestetorget:
Varmepumpe | Solskjerming

Sidekart

ACsenteret  51 77 78 70     Epost: post@acsenteret.no      Prestegardmarka 4 Lye, 4347 Bryne