sms

 KONTAKTSKJEMA:

BEFARING    SERVICE    FEILRAPPORTERING     MONTERING    VENTILASJONSRENS

 

Prinsippskisse ecosmartEcoSmart™ MK3 er en revolusjonerende luft til vann varmepumpe som gir deg svært mange fordeler med sine nyttige funksjoner, fleksibilitet og økonomiske drift.

Varmepumpen er tilgjengelig i effektklasser helt opp til 16 kW med en utedel. Løsningen kan også parallellkoble flere enheter for bruk i alle typer bygg med stort varmebehov. EcoSmart™ MK3 kan tilpasses ditt behov enten du skal bygge nytt, bygge på eller rehabilitere bolig, for eksempel ved utskifting av oljefyr.


EcoSmart™ MK3 er resultat av 15 års erfaring og grundige tester i nordisk klima kombinert med japansk kvalitet fra Fujitsu General.

Systemskisse EcoSmart™ MK3

 1. Utedel
 2. EcoSmart™ MK3 Compact eller Multi innedel
 3. Varmtvannsbereder med mulighet for tilkobling av ekstern varmekilde
 4. Viftekonvektor / radiator
 5. Gulvvarme

Fordeler med EcoSmart™ MK3:

 • Enkel i bruk, med selvforklarende brukergrensesnitt
 • Plassbesparende innedel og utedel
 • Smart regulering som gir høyest SCOP
 • Fremtidssikker integrasjon mot smarthus systemer via åpent grensesnitt
 • Klargjort for styring av belastning når strømpris er på det laveste
 • Tilkoblet internett for fjernstyring og enkel oppdatering av programvare
 • Systemet har mulighet for fjerndiagnose og support fra leverandøren
 • Lave drifts og vedlikeholdskostnader
 • Leveres med integrerte energimålere for både avgitt energi og forbruk av strøm
 • Systemet oppfyller kravene til alle støtteordninger fra Enova. Se www.enova.no for mer informasjon

 

Hvorfor velge EcoSmart™ MK3?

EcoSmart™ MK3 har en svært enkel og oversiktlig meny som gir brukeren visuell fremstilling av varmeanlegget:

prinsippskisse

Plassbesparende

EcoSmart™ MK3 kan tilpasses både nye og eksisterende anlegg uansett utforming og tilgjengelig plass i boligen. Felles for alle som trenger luft/vann varmepumpe i bolig eller andre typer bygg, er at de har varmeavgivere i form av gulvvarme, radiatorer, viftekonvektorer og oppvarming av vann, og med Multi versjonen har man innebygget forgreining til inntil 7 varmeavgivere.

Smart regulering som gir høyest SCOP

EcoSmart™ programvaren lærer seg hvordan anlegget skal driftes for at systemet skal gi best mulig besparelse. Systemet optimaliserer både COP og SCOP ved å lære seg hvordan de andre komponentene i varmeanlegget distribuerer varmen og tilpasser driften av varmepumpen deretter. 

Fremtidssikker integrasjon mot 3dje part - for eksempel smarthus systemer

Flere og flere benytter seg av ulike smarthus konsepter. Utfordringen med dette er at man er avhengige av at produsenten av varmepumpen har laget tilpasning til akkurat det smarthus systemet du som kunde velger. Fremtiden på dette ligger i åpne grensesnitt. Denne programvaren har såkalt Rest API som gjør det enkelt for smarthus leverandører å integrere denne styringen inn i sitt smarthus system.

Utnytter lave strømpriser for optimal besparelse 

Strømprisen varierer gjennom et døgn. Siden EcoSmart™ er et åpent grensesnitt er også systemet klargjort for å kommunisere med AMS strømmålerne. Systemet kan styres til å kjøre med høyest effekt når strømprisen er lavest, noe som gir forbrukeren optimal besparelse på driften av systemet. 

Sømløst tilkoblet internett

EcoSmart™ styres kun gjennom egen app og/eller web og er helt uten styrepanel på innedelen. EcoSmart™ er tilknyttet  internett via WiFi og kan enkelt styres og overvåkes fra mobile enheter. Dersom EcoSmart™ ikke har internettforbindelse fungerer den som router slik at den kan styres i lokalt nettverk.  

Fjernstyring

Med en EcoSmart™ MK3 trenger ikke brukeren å være redd for for ikke å få stilt inn de rette verdier på sitt varmeanlegg. Brukeren kan enkelt få bistand via web til å utføre fjerndiagnose, support og oppdateringer av programvare, enten fra installatør eller produsent.

Integrerte energimålere

EcoSmart™ MK3 er utstyrt med integrerte energimålere som gir full kontroll på varmepumpens besparelse og som oppfyller Enova´s krav til støtte. 

Lave drift og vedlikeholdskostnader

EcoSmart™ MK3 er bygget av anerkjente og standardiserte komponenter fra verdensledende produsenter, som gir systemet lave livsløpskostnader gjennom systemets levetid.  Ved slitasje på anlegget vil det være mulig å bytte til ny utedel siden programvaren som styrer anlegget har et åpent grensesnitt som gjør dette mulig. 

Innedelen er bygget på en enkel og oversiktlig måte som gir mulighet til å bytte deler. Systemets komponenter er bygget med standard dimensjoner slik at det også i fremtiden vil være mulig å skaffe reservedeler. 

 

Scroll tabellen sidelengs for å se alle data 

Fujitsu utedelComfort
WOYA060LFCA
Comfort
WOYA080LFCA
High Power
WOYG112LHT
High Power
WOYG140LCTA
High Power
WOYK112LCTA
High Power
WOYK140LCTA
High Power
WOYK160LCTA
Kapasitet
Gulvvarme
+7°C / +35°C *
Varmekapasitet [kW] 6 7.5 10.8 13.5 10.8 13.5 15.17
Tilført effekt [kW] 1.41 1.84 2.54 3.23 2.51 3.2 3.7
COP 4.27 4.08 4.25 4.18 4.3 4.22 4.1
Gulvvarme
+2°C / +35°C *
Varmekapasitet [kW] 4.95 5.65 10.77 12 10.77 13 13.5
Tilført effekt [kW] 1.53 1.78 3.44 3.87 3.4 4.15 4.34
COP 3.24 3.17 3.13 3.1 3.17 3.13 3.11
Gulvvarme
-7°C / +35°C *
Varmekapasitet [kW] 4.6 5.7 10.38 11.54 10.38 12.2 13.5
Tilført effekt [kW] 1.74 2.23 4.32 5.08 4.28 5.13 5.4
COP 2.64 2.56 2.4 2.27 2.43 2.38 2.5
Radiatorvarme
+7°C / +45°C *
Varmekapasitet [kW] 5.1 6.2 9.05 11.32 9.9 12.1 12.75
Tilført effekt [kW] 1.5 1.87 2.82 3.69 2.98 3.78 3.97
COP 3.4 3.31 3.21 3.07 3.32 3.2 3.21
Radiatorvarme
-7°C / +45°C *
Varmekapasitet [kW] 4.45 5.05 9.16 11.41 9.98 10.74 12.3
Tilført effekt [kW] 2.04 2.47 4.58 5.92 4.63 5.16 5.85
COP 2.18 2.04 2 1.93 2.16 2.08 2.1
Strømforsyning utedel 1Ø 230V, 50Hz 1Ø 230V, 50Hz 3Ø 400V, 50Hz
Maks strømtrekk utedel [A] 12.5 17,5*** 22 25 8.5 9.5 10.5
Eco Smart ™ MK3 innedel - spesifikasjoner
Modell innedel Comfort 1 fas, 230V High Power 1 fas, 230V High Power 3 fas, 400V
Utløps temperatur område [°C] ** 10-55 10-60
Strømforsyning innedel Inne og utedel forsynes via en enkelt kurs som koples til utedel via koplingsboks med EL energi måler
Ekspansjonskar [liter] Leveres med tilkoplings punkt for ekspansjons kar med krane - 5L Ekspansjonskar kan leveres som tilvalg ved behov
Mål innedel HxBxD [mm] 800x600x260
Vekt [kg] 43,5 46
Vann sirkulasjon min/maks [l/min] 11 / 22 14 / 27 19 / 39 24 / 49 19 / 39 24 / 49 27 / 55
Eco Smart ™ styring (se brosjyre for detaljer) "- Fremtidssikker - har grensesnitt for integrasjon mot 3dje part via REST API (feks Effekttariff/Smarthus)
- Høy sikkerhet med kryptering og autentisering av bruker
- Støtter fjernoppdatering av programvare
- Støtter fjerndiagnostisering"
Godkjent energimåler avgitt/tilført effekt (vann/strøm) Ja
Utstyrt med energieffektiv sirkulasjonspumpe Ja
Utstyrt med magnetfilter Ja
Kan styre backup/spisslast elkolbe(r) i tank "Ja med intern kontaktor inntil 3~ 400V 20A
(kontaktor er standard)"
Tilgjengelig med integrert samlestokk for inntil 7 kanaler Ja (opsjon) - samlestokk kan utstyres med trådløs eller trådbunden romtermostatstyring (opsjon)
Fujitsu utedel - spesifikasjoner  
Støynivå utedel (LpA) ved maks belastning [dBA]
Typisk 3-6dB lavere ved aktivering av silent mode ****
51 56 55 56 53 55 56
Kjølemedierør lengde min/maks [m] 5/30 5/30 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20
Forhåndsfylt for kjølemedie rørlengde [m] 15
Maks høydeforskjell mellom utedel og innedel [m] 20 20 15 15 15 15 15
Etterfylling av kjølemedie ved rørstrekk lenger enn forhåndsfylt kjølemedie rørlengde [g/m] 25 25 50 50 50 50 50
Fyllemengde R410A 1.1 1.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Rørdimensjoner
kjølemedierør
Væskerør [mm] 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gassrør [mm] 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
Mål utedel HxBxD [mm] 620x790x290 1290 x 900 x 330
Vekt [kg] 41 42 92 92 99 99 99
Arbeidsområde oppvarming [°C] -20 til 35 -25 til 35
* Disse verdier er målt iht EN14511 standard. Ytre faktorer ved en spesifikk installasjon kan påvirke disse verdier
** Høyest energibesparelse på en luft/vann varmepumpe oppnås ved lavest mulig vanntemperatur
*** Kan konfigureres til å ikke overstige 16A
**** Akustisk trykknivåavlesning på 1m, i åpent felt, på et reflekterende plan.

Scroll tabellen sidelengs for å se alle data

 

Produktark og brosjyre til nedlasting

Produktark  

Copyright © AC Senteret as 

Webdesign: Bewebbed

Personvern

I samarbeid med Tjenestetorget:
Varmepumpe | Solskjerming

Sidekart

ACsenteret  51 77 78 70     Epost: post@acsenteret.no      Prestegardmarka 4 Lye, 4347 Bryne