Print this page

Ventilasjonsrens

Vi rengjør ventilasjonsanlegg, både vifter, ventiler, kanaler, og filter. Rensingen kan og bør utføres jevnlig på alle typer ventilasjonsanlegg.ventilasjonsrens1
Rengjøringen av selve kanalen utføres maskinelt med en kraftig og fleksibel slange samt roterende kost. Vi kommer derfor forbi de fleste svinger og innsnevringer.

Oppretthold et godt innemiljø

Ventilasjonsanleggets kapasitet reduseres drastisk når rørene tettes til av smuss og støv. Dette fører til kraftig redusert sirkulasjon som igjen ødelegger innemiljøet. Vi anbefaler kanalrens utført hvert 4-6 år avhengig av bruksmønsteret. Er det mye svevestøv inne/partikler ute, så er 4 år riktig intervall. Er det 1 eller 2 voksne personer som bor i boligen uten husdyr så klarer det seg normalt med hvert 6 år.

Tjenesten består av :
  • - Rengjøring av aggregat innvendig (om der er adkomstmulighet)
  • - Kontroll av vifter/motorer
  • - Kontroll og evt. rengjøring av varmeveksler (gjenvinner)
  • - Sjekk av automatikk/styreenhet
  • - Filterbytte om filter er bestilt i forkant.
Selve filteret kommer i tillegg basert på tilbudt pris på filter eller gjeldende prisliste.

Merk! Rens av evt. kjøkkenventilator og kanaler fra den er ikke inkludert, men tilbys på forespørsel.

Filter
Dersom modell ikke er kjent og/eller vi ikke har det aktuelle filteret på lager så vil filter bli ettersendt for bytte av kunde. Dersom en inngår service avtale med ACsenteret så sender vi nye filter årlig til fordelaktige priser. Disse kan en bytte selv. Om en ikke ønsker å bytte selv så kan en også bestille disse ferdig montert mot et lite tillegg.

Klikk her for å bestille ventilasjonsrens!

Brosjyre...

   ventilasjonsrens2ventilasjonsrens   ventilasjonsrens3   ventilasjonsrens4